vineri, 11 decembrie 2015

"Acţiunea comemorativă" de dărâmare a Guvernului României

Jandarmeria Română mi-a transmis un răspuns la o sesizare a mea, în care imi spune că ce s-a întamplat în România în noiembrie 2015 a fost o... "acţiune comemorativă".
Dacă este aşa, este singura acţiune comemorativă din istoria planetei care a dus la răsturnarea unui guvern şi înlocuirea sa cu altul.

Iată documentele:

Stimate  Domnule Inspector General,

Subsemnatul, Mihai-Silviu Chirilă, fiul lui Gheorghe şi al Mariei, posesor al cărţii de identitate seria..., nr... , identificat cu CNP... , domiciliat în strada..., localitatea..., Comuna Taşca, judeţul Neamţ, mă adresez dumneavoastră cu speranţa că îmi veţi oferi răspunsuri la câteva întrebări legate de evenimentele recente din ţara noastră.
Am asistat, ca şi restul populaţiei României, prin intermediului transmisiilor televiziunilor şi al relatărilor media, la manifestările de stradă desfăşurate, în capitală şi în alte oraşe din ţară, în perioada 3-9 noiembrie 2015, numite deja pompos în media online “Revoluţia Colectiv”, “Revoluţia CTRL ALT DEL[1]. În cadrul acestora, joi, 5 noiembrie 2015, orele 18.00, a fost organizată o zi de protest special, îndreptată împotriva Patriarhului României, care, potrivit statutului Bisericii Ortodoxe Române, art. 26, literele c), d) şi e), este reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române în dialogul acestui cult cu societatea, cu celelalte culte, cu autorităţile statului şi cu alte organizaţii de orice fel, care funcţionează legal. Protestul a îmbrăcat caracterul unei incitări la ură faţă de Biserica Ortodoxă Română şi faţă de conducătorii săi spirituali, fiind perceput ca atare atât de către conducerea Bisericii Ortodoxe, cât mai ales de către noi, credincioşii obişnuiţi ai acestui cult, care am privit stupefiaţi la televizor scandări de genul: “Jos Patriarhul Daniel!”, “Jos Patriarhia!”, “Vrem spitale, nu catedrale”, “Afară cu hoţii din biserici” etc.[2]. Într-un interviu dat presei în acele zile, Patriarhul României a vorbit despre o “ostilitate comandată împotriva Bisericiişi despre atitudinea conciliantă a Bisericii : “Când Biserica nu e dorită în spaţiul public, ba chiar i se arată ostilitate şi ură, noi ne retragem în spaţiul liturgic, ca în timpul prigoanelor vechi... De la început au avut lozinci potrivnice Bisericii şi atunci nu dorim să-i deranjăm mai mult cu prezenţa preoţilor. Foarte greu de înţeles că s-a ajuns ca o mare parte din ea e comandată, această ostilitate[3] (subl. noastre).

Constituţia României stabileşte, în articolul 30, alineatele (6) şi (7), limite ale libertăţii de exprimare, interzicând prejudicierea demnităţii şi onoarei unei persoane: “libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine” (alin. 6) şi incitarea la ură religioasă: “sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă…” (alin. 7) (subl. noastre).
Articolul 9, litera a) al Legii 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicarea 2 din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 186 din 14.03.2014, prevede că “sunt interzise adunările publice prin care se urmăreşte [...] îndemnul la ură naţională şi religioasă...” (subl. noastră).
Legea 489/2006, a Cultelor, art. 13, alineatul (2): “În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă, precum şi ofensa publică adusă simbolurilor religioase”.
Art. 369 din Noul Cod Penal pedepseşte incitarea la ură şi discriminare: Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda”.
Art. 19 din Legea 48/2002, “Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale [...] acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie...”.
Din aceste considerente, respectuos vă solicit, în conformitate cu art. 6, alin. (1) al Legii 544/2001, referitoare la accesul persoanelor la informaţiile de interes public, care stipulează că “Orice persoană are dreptul să ceară şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţii de interes public”, coroborat cu art. 6, alin. (2), al aceleiaşi legi: “Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal”, răspuns la următoarele întrebări:
- Ce măsuri de prevenţie a luat Jandarmeria Română pentru ca aceste incitări la ură religioasă să nu se producă, în condiţiile în care organizarea protestului şi tematica sa au fost anunţate cu zile înainte, şi în presa scrisă, şi pe siteurile de socializare[4], iar desfăşurarea unei asemenea adunări publice, cu scopul declarat anterior de a incita la ură religioasă, este interzisă de legea adunărilor publice?
- A existat o luare de poziţie publică a Jandarmeriei Române, prin care aceasta să-i informeze pe cetăţeni că participarea la o adunare publică precum cea din 5 noiembrie, cu scopul declarat de a insulta şi defăima membrii unui cult religios, contravine legii şi poate avea repercusiuni legale?
- Cine a autorizat aceste adunări publice? Art. 1 al Legii 60/1991 spune că aceste adunări publice “se pot organiza numai după declararea prealabilă prevăzută de prezenta lege”; art. 7 al aceleiaşi legi spune că: Organizatorii adunărilor publice vor depune declaraţie scrisă la primărie, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora, în care trebuie să menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata acţiunii...” (subl. noastră); art. 9, citat anterior, interzice incitarea la ură cu ocazia acestor adunări publice. De vreme ce adunarea publică de joi, 5 noiembrie, a avut ca scop, declarat public, incitarea la ură religioasă, nu se impunea ca Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile celorlalte oraşe în care s-a desfăşurat să o interzică? I s-a comunicat Jandarmeriei Române o decizie în acest sens?
- În cazul în care toate aceste adunări publice nu au fost autorizate de nimeni, dat fiind că scopul lor nu se regăseşte în articolul 3 al Legii 90/1991 (r2), care le-ar fi permis desfăşurarea fără aprobare, ci a fost “pedepsirea celor răspunzători pentru tragedia de vineri”, a luat Jandarmeria Română măsuri de tragere la răspundere a celor care le-au organizat?
Motivez interesul meu pentru această chestiune prin faptul că, în calitate de cetăţean, mi-aş dori ca astfel de fapte să nu se mai repete, mai ales în condiţiile în care pe Facebook se organizează deja un nou protest care să se desfăşoare pe 1 decembrie[5], de Ziua Naţională a României. Ce garanţii ne oferă Jandarmeria Română că Biserica Ortodoxă nu va fi supusă unor astfel de manifestări ale urii şi cu această ocazie solemnă pentru toţi cetăţenii români? Incitările la ură împotriva Bisericii Ortodoxe abundă de ani de zile în spaţiul public media, mai ales cel online, fără ca nicio autoritate să-i tragă pe instigatori la răspundere. De data aceasta însă acest val de ură a coborât în stradă, lucru inacceptabil.
Menţionez că îmi rezerv dreptul de a publica acest memoriu şi răspunsul dumneavoastră pe blogul personal, în presa online sau în mass-media interesate de temă.
Vă mulţumesc.
Cu stimă,
Mihai-Silviu Chirilă

Domnului Inspector General al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Faceți căutări pe acest blog

Cateva consideratii cu privire la motivele pentru care consider ca lupta antiecumenista se afla intr-un impas de moment

Ii respect pe toti cei ce scriu cu buna credinta pe pagina mea de facebook , chiar si pe cei ce scriu impotriva mea, imi pare rau ca lu...