vineri, 12 august 2016

Pliroma Bisericii respinge hotărârile sinodului din Creta

Un grup de credincioşi ortodocşi, membri ai cinului monahal (părintele ieroschimonah Simion Zaharia, parintele protosinghel Antim Gâdioi, părintele protosinghel Ieronim Cozma şi părintele ieromonah Ioan Chiţu), ai clerului mirean (părintele Mihail Popescu şi părintele Ioan Ungureanu) şi ai corpului credincioşilor mireni (teologul Mihai-Silviu Chirilă şi jurnalistul Irina Nastasiu), au adresat o scrisoare Înalt Preasfinţiei Sale Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în care îi aduc respectuos la cunoştinţă că, exercitându-şi dreptul consfinţit canonic de a recepta hotărârile sinodale, acordat pliromei Bisericii, adică tuturor credincioşilor membri ai Bisericii Ortodoxe, prin care hotărârile unui sinod panortodox sau hotărârile dogmatice ale unui sinod ecumenic sunt validate sau nu, resping cu toată tăria deciziile adoptate de către sinodul desfăşurat în Creta, din motive precum: 
  1. conferirea unui caracter eclesial ereziilor şi schismelor (papismul, protestantismul, neoprotestantismul) desprinse în ultimul mileniu din trupul unic al Bisericii Ortodoxe, singura Biserică adevărată a lui Hristos;
  2. consacrarea ecumenismului ca linie de gândire şi acţiune a Bisericii Ortodoxe;
  3. adoptarea teoriilor eclesiologice ecumeniste, care implică ideea falsă că Biserica Ortodoxă nu ar fi deplină şi ar fi în căutarea "unităţii exterioare", realizabilă prin armonizarea şi unirea cu ereziile şi schismele;
  4. încalcarea deciziilor sinoadelor ecumenice care au condamnat avant la lettre ereziile şi schismele cărora sinodul le recunoaşte bisericitatea;
  5. consacrarea căsătoriilor mixte, contrare disciplinei canonice ortodoxe, prin care se aplică idealurile ecumenismului la nivelul familiei; 
  6. implicarea Biserica în proiecte mundane, dedicate, în realitate, scopului globalizării, adică unirii întregii planete sub o singură conducere politică, cu o economie mondială şi o religie mondială (care nu va fi în niciun caz Ortodoxia): dobândirea păcii prin împreună-lucrare cu ereticii şi cu necreştinii (o pace lumească, care nu este dar al Duhului Sfânt, pentru că dacă ar fi pacea lui Hristos, ea ar trebui realizată în Biserică, nu în diverse foruri internaţionale necreştine); implicarea în proiecte ecologiste, ştiut fiind că ecologia este braţul ideologic al ereziei New Age (crearea unei zile de rugăciune cu caracter ecologist) etc.;
  7. condamnarea şi ameninţarea ortodocşilor trăitori care îşi apără credinţa de abuzurile ecumeniste;
  8. încearcarea de consacrare a unei structuri de decizie eclesiale contrare canoanelor Bisericii, din care poporul credincios este cu desăvârşire exclus. Această structură seamănă mai mult cu cea catolică decât cu modul în care s-a condus Biserica de-a lungul secolelor;
  9. devierea de la linia sinoadelor ecumenice, prin faptul că în loc să condamne erezia, sinodul "convieţuieşte" cu ea, într-o pretinsă "unitate în diversitate" [dogmatică], lucru nemaiauzit până acum în Ortodoxie. 
IPS Teofan a primit un timp de meditaţie la care este rugat să răspundă dacă este de acord să îşi retragă semnătura de pe documentele sinodului şi să militeze pentru invalidarea acestora în cadrul unei eventuale sesiuni a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care să le dezbată spre aprobare, pentru a deveni valabile pentru Biserica noastră, aşa cum cere procedura pentru sinoadele panortodoxe. 
Scrisoarea menţionează şi procedurile canonice aplicate în situaţiile în care episcopi ortodocşi au căzut şi au persistat în învăţături eretice: oprirea pomenirii la sfintele altare de către preoţi şi nefrecventarea de către credincioşi a bisericilor care rămân în comuniune cu episcopul căzut. 

Demersul a fost susţinut de un număr de 4500 de credincioşi ortodocşi, tabelele de susţinere fiind deschise spre alte subscripţii şi putând fi descărcate la adresa siteului www.aparam-ortodoxia.ro, care a publicat toate materialele: scrisoarea adresată ierarhului, şapte anexe care cuprind analiza teologică a problemelor ridicate de către acest sinod şi câteva liste de semnături.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Faceți căutări pe acest blog

Cateva consideratii cu privire la motivele pentru care consider ca lupta antiecumenista se afla intr-un impas de moment

Ii respect pe toti cei ce scriu cu buna credinta pe pagina mea de facebook , chiar si pe cei ce scriu impotriva mea, imi pare rau ca lu...